26/04/2018

Trương Thị Ngọc Thu

Em thích cô Hương dạy trợ giảng Toán cho em vì cô rất tốt bụng, tận tình và giảng bài rất dễ hiểu. Em rất rất rất rất yêu thầy Khôi dạy văn và cô Liên dạy Anh. Hai thầy cô rất vui tính. Riêng thầy Khôi giảng bài thì tuyệt vời.

— 

TRƯƠNG THỊ NGỌC THU

HỌC SINH LỚP 12