28/04/2018

Xin Bảo Di

Em đặc biệt yêu thích thầy Vương Hoàng Tân vì nhờ thầy mà em thích môn Hóa, điểm số ở trường cũng khá cao ở bộ môn này. Ngoài ra thì thầy còn vui tính nữa.

XIN BẢO DI

HỌC SINH LỚP 10