29/04/2019

Trương Gia Ân

Thầy cô tận tâm nhắc nhở, giảng dạy và chú ý theo dõi kết quả học tập của chúng em. Ở Tam Khôi còn có thư viện nữa.

TRƯƠNG GIA ÂN

HỌC SINH LỚP 10