27/04/2019

Trang Thuận Hưng

Thầy Tân giảng dạy rất tận tình với học sinh. Thầy sẵn sàng giảng lại nếu có chỗ nào em chưa hiểu.

TRANG THUẬN HƯNG

HỌC SINH LỚP 11