25/04/2018

Trịnh Hoàng Phúc

Em thích học với cô Nương vì cô rất quan tâm học sinh và tận tình giảng dạy cho em.

— 

TRỊNH HOÀNG PHÚC

HỌC SINH LỚP 12