25/04/2018

Phạm Thị Mỹ Phượng

Thầy cô nào em học hiện tại cũng giảng dễ hiểu, hiền, vui tính cũng có. Em luôn có thể trao đổi với các thầy cô trong quá trình học khi có điều gì đó không hiểu.

— 

PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG

HỌC SINH LỚP 12