28/04/2018

Lê Trung Hiếu

Em thích nhất việc thi thử vì điều này giúp em rút ra được những kinh nghiệm và tránh được những lỗi sai đã phạm phải khi ở trường học.

LÊ TRUNG HIẾU

HỌC SINH LỚP 9