03/05/2019

Trần Thị Đoan Trinh

Cô Hà và cô Nga luôn chu đáo, giải đáp thắc mắc một cách dễ dàng nhất. Các cô vui vẻ hòa đồng, biết cách giảng bài nào tốt nhất cho học sinh và lựa chọn sự hài hước cho tiết học.

TRẦN THỊ ĐOAN TRINH

HỌC SINH LỚP 9