13/01/2021

Trần Thị Đoan Trinh

Ở Tam Khôi dạy bài kĩ hơn ở những chỗ học thêm khác, đầy đủ tiện nghi, lớp học thoáng, ít học sinh, dễ tập trung và tiếp thu bài nhanh hơn. Đặc biệt là có trợ giảng hỗ trợ những bài học trong lớp mà em không hiểu.

TRẦN THỊ ĐOAN TRINH

HỌC SINH LỚP 10