26/04/2018

Trần Đình Diệm

Em thích nhất là thầy Thành dạy toán vì thầy nói chuyện gần gũi, giảng bài rất tận tâm, giúp em hiểu bài được nhanh hơn.

— 

TRẦN ĐÌNH DIỆM

HỌC SINH LỚP 12