26/04/2018

Hứa Chấn Hy

Ở Tam Khôi, thầy cô vui vẻ thân thiện làm em thích đi học hơn và học dễ hiểu hơn nữa.

— 

HỨA CHẤN HY

HỌC SINH LỚP 12