27/04/2018

Nguyễn Lê Nhã Anh

Em thích học ở Tam Khôi vì phòng học đầy đủ tiện nghi, thầy cô và học sinh đều vui vẻ. Nhờ vậy mà em nắm rõ kiến thức.

Cô Ánh Hồng và thầy Khôi em đều thích vì thầy cô có cách dạy linh hoạt, tạo sự thoải mái cho học sinh đỡ áp lực học hành.

— 

NGUYỄN LÊ NHÃ ANH

HỌC SINH LỚP 10