27/04/2019

Trần Hữu Khánh

Không gian học tập ở Tam Khôi khiến em thấy rất dễ chịu. Tam Khôi còn có chương trình ngoại khóa kỹ năng sống giúp em giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

TRẦN HỮU KHÁNH

HỌC SINH LỚP 11