29/04/2019

Trần Hồng Ân

Không gian học tập ở Tam Khôi rất tốt, còn có trợ giảng ngoài giờ. Em thích được học kỹ năng sống nhiều hơn nữa.

TRẦN HỒNG ÂN

HỌC SINH LỚP 10