18/06/2020

Trần Dinh

Em thích cô Nga (Toán 10C2) và cô Hương (Lý 10C1). Vì 2 cô dễ tính, giảng bài dễ hiểu, tận tình với học sinh.

TRẦN DINH

HỌC SINH LỚP 10