27/04/2018

Võ Nguyễn Mỹ Linh

Em thích nhất là chất lương giáo dục khi học ở Tam Khôi. Học ở Tam Khôi giúp em tự tin giải bài tập trên lớp, làm tốt các bài kiểm tra, tiếp thu thêm nhiều kiến thức ngoài đời.

— 

VÕ NGUYỄN MỸ LINH

HỌC SINH LỚP 11