27/04/2018

Lưu Thuận Thái

Em thích nhất việc có nhiều hoạt động ngoại khóa khi học ở Tam Khôi vì qua đó em tích lũy thêm nhiều kỹ năng cho bản thân.

— 

LƯU THUẬN THÁI

HỌC SINH LỚP 10