27/04/2018

Vương Quế Trinh

Em thích học ở Tam Khôi nhất vì gặp nhiều thầy cô dễ thương, tận tâm và biết thêm nhiều bài tập nâng cao. Đặc biệt, em vô cùng thích cô Thúy dạy hóa khối 10 tại vì cô dạy dễ hiểu lắm.

— 

VƯƠNG QUẾ TRINH

HỌC SINH LỚP 10