26/04/2018

Trần Thị Ngọc Trâm

Em thích thầy Sơn vì thầy truyền đạt cho em nhiều kiến thức từ một đứa dở thành một đứa khá giỏi Toán. Em còn thích thầy Tân dạy hóa, cô Phượng dạy Anh, thầy Khôi dạy Văn vì các thầy cô đều có kiến thức vững vàng, truyền đạt dễ hiểu lại còn vui tính giúp học sinh dễ tiếp thu.

— 

TRẦN THỊ NGỌC TRÂM

HỌC SINH LỚP 11