18/08/2016

Thử thách đọc sách

Thể lệ chương trình “Thử thách đọc sách” (*)

Chương trình nhằm khuyến khích học sinh đọc nhiều sách có chọn lọc và học hỏi từ sách.

 1. Tất cả các học sinh Tam Khôi đều được đọc sách miễn phí. Học sinh có thể tham dự chương trình Thử thách đọc sách hoặc không cần tham dự sau khi đọc sách.
 2. Để tham dự chương trình Thử thách đọc sách, học sinh phải viết bài chia sẻ về quyển sách đã đọc theo yêu cầu sau:

– Chỉ được chia sẻ cảm nhận về những tựa sách mà Tam Khôi giới thiệu để trên kệ.

– Bài viết có độ dài từ 800 đến 1000 từ.

– Nội dung bài viết chia sẻ về những cảm nhận của học sinh, những điều mà học sinh thấy học hỏi/không đồng tình và có minh họa bằng chính trải nghiệm của học sinh trong thực tế. Bài viết không có đề cập đến trải nghiệm của học sinh sẽ không hợp lệ. Chương trình cũng khuyến khích học sinh thể hiện tư duy phản biện khi đọc sách qua bài chia sẻ.

– Học sinh có thể đánh máy hoặc viết tay bài chia sẻ.

– Học sinh gửi lại bài viết tại bàn ghi danh hoặc gửi vào hộp thư điện tử contact@tamkhoi.edu.vn. Tiêu đề thư và tên file được đặt theo cú pháp:

[Thử thách đọc sách]_Tên cuốn sách_Họ tên học sinh_Lớp.

 1. Trung tâm Tam Khôi được quyền đăng nội dung bài tham dự chương trình trên các phương tiện truyền thông sau khi xóa đi các thông tin cá nhân: tên, lớp.
 2. Tất cả học sinh có bài viết đạt yêu cầu sẽ được nhận một trong các phần quà sau:
  1. Phiếu ưu đãi học phí 10% có thời hạn 1 năm học.
  2. Bộ dụng cụ học tập.
  3. Một cuốn sách bất kỳ có trong thư viện Tam Khôi.
 3. Không hạn chế số lượng học sinh được nhận quà.
 4. Học sinh có thể tranh thủ đọc sách tại Tam Khôi hoặc mượn sách về nhà đọc theo quy định.
 5. Học sinh mượn sách về nhà phải theo quy định mượn sách về nhà.
 6. Học sinh nhận học bổng toàn phần được đọc sách miễn phí nhưng không thuộc diện được nhận quà trong chương trình.
 7. Kết quả mỗi bài tham dự sẽ được công bố tối đa 2 tuần sau khi Tam Khôi nhận được bài chia sẻ.

Poster-ReadingChallenge-2