02/04/2016

Thông báo về việc đi học ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 16/4/2016 trùng với ngày kết thúc năm học của khối 10, 11 và kết thúc khóa của khối 12 và khối 9. Đây cũng là thời điểm học sinh bắt đầu bước vào kỳ thi Học kỳ 2. Do đó để tiến trình học và ôn thi của học sinh không bị ảnh hưởng, Trung tâm Tam Khôi thông báo đến Quý Phụ huynh và các em học sinh như sau:

Trung tâm Tam Khôi vẫn làm việc bình thường vào thứ 7, ngày 16/4/2016 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch). Trung tâm không sắp xếp nghỉ bù trước và sau ngày 16/4/2016.

Các lớp có lịch học ngày thứ 7 sẽ đi học bình thường ngày 16/4/2016.

gotoschool