27/04/2019

Tăng Hồ Minh Quân

Thầy cô ở Tam Khôi dễ gần, thân thiện, vui vẻ, giảng dạy tốt, giúp em rất dễ tiếp thu và làm bài được hơn trong các kì thi ở trường. Còn điều nữa là khi em đi trễ vì nhà xa mà thầy cô vẫn thông cảm cho em.

TĂNG HỒ MINH QUÂN

HỌC SINH LỚP 10