29/04/2019

Tăng Bảo Châu

Thầy cô dạy tốt, dễ hiểu. Trung tâm còn bán nước ở sảnh. Các chị nhân viên sẵn sàng giúp học sinh đặt xe.

TĂNG BẢO CHÂU

HỌC SINH LỚP 9