13/01/2021

Tăng Bảo Châu

Em thích học với thầy Việt (Toán), thầy Bảo Khôi, Ngọc Thuận (Văn) và thầy Vũ Trí (Anh) vì các thầy đều giảng dạy rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ học sinh hết lòng.

TĂNG BẢO CHÂU

HỌC SINH LỚP 10