11/06/2020

Tăng Bảo Châu

Ở Tam Khôi, thầy cô giảng dạy tận tình, kĩ lưỡng. Học ở Tam Khôi giúp em cải thiện điểm số thấy rõ.

TĂNG BẢO CHÂU

HỌC SINH LỚP 10