Tag Archives: tuyen duong

Tuyên dương học sinh khóa 4, năm học 2015 – 2016

Trung tâm Tam Khôi tuyên dương các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ kiểm tra cuối khóa 4 vừa qua. Trong 43 gương mặt được nhận thưởng lần này, có bạn Đỗ Ngọc Linh và Phan Đào Minh Quân đã giành được vị trí dẫn đầu trong cả hai môn. 

Tam Khôi chúc mừng các bạn. Chúc các bạn học sinh học thật tốt trong thời gian tới.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Nguyễn Phương Quỳnh

ANH

Nguyễn Ngọc Bích An

9A2

TOÁN

Phan Vũ Quỳnh Giang

9C

ANH

Trần Nguyễn Huyền Trân

Ngô Uyên Thư

9E

TOÁN

Trịnh Trâm Anh

ANH

Trương Trí Nguyên

VĂN

Đặng Dương Tường Vi

9E2

TOÁN

Ngũ Lữ Gia Huệ

Nguyễn Phan Uyên Phương

Trần Bảo Ngọc

Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A

TOÁN

Phan Đào Minh Quân

Nguyễn Minh Hiền

Phạm Tuấn Khải

Phan Đào Minh Quân

HÓA

Đỗ Ngọc Linh

ANH

Đỗ Ngọc Linh

VĂN

Trần Ngọc Anh

10C

TOÁN

Đỗ Minh Thư

Hồ Hải Long

HÓA

Hồ Tịnh Vy

ANH

Phan Tuấn Kiệt

Vũ Ngọc Tân

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A

TOÁN

Nguyễn Trần Anh Thư

Lê Đức Huy

HOÁ

Trần Xuân Huyền Anh

ANH

Phạm Thị Thảo Vy

VĂN

Nguyễn Thị Trúc Anh

Lê Từ Anh Thư

11C

TOÁN

Nguyễn Minh Triều

Trịnh Diêm Hiệp

HOÁ

Tô Hoàng Khôi

ANH

Lý Hải My

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A

TOÁN

Huỳnh Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Chi

Trần Võ Anh Thư

HOÁ

Lê Thị Ngọc Trinh

VĂN

Nguyễn Ngọc Vân Khanh

ANH

Vũ Thanh Hà

SINH

Trương Thanh Lâm

12C

TOÁN

Lê Ngọc Nhi

Lữ Bích Hà

ANH

Nguyễn Hồng Bảo Ngọc

12A2

VĂN

Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên

12A3

VĂN

Nguyễn Linh Đan

 

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 3 năm học 2015 – 2016

Trung tâm Tam Khôi tuyên dương 34 học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 3 vừa qua. Đặc biệt, cuối khóa này xuất hiện nhiều gương mặt mới đạt kết quả cao. Trong số đó, hai bạn Trịnh Trâm Anh (lớp 9) và Phạm Thị Thảo Vy (lớp 11) đều giành được ngôi vị đầu bảng ở hai môn học.

Trung tâm chúc mừng các bạn. Chúc các bạn luôn học tập tốt trong các khóa học tiếp theo nhé.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Trần Ngọc Bảo Trân

ANH

Nguyễn Ngọc Bích An

9A2

TOÁN

Bùi Công Thành

9C

ANH

Trịnh Trâm Anh

9E

TOÁN

Trương Bảo Phương

ANH

Trương Trí Nguyên

VĂN

Trịnh Trâm Anh

9E2

TOÁN

Trần Bảo Ngọc

 Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A

TOÁN

Phạm Ngọc Bảo

Vũ Ngọc Đoan Thư

HÓA

Ngô Thị Thúy Trâm

ANH

Trần Lê Minh Tuấn

VĂN

Nguyễn Trung Hiếu

10C

TOÁN

Trần Bảo Thịnh

Ngô Gia Hân

HÓA

Nguyễn Toàn Dương

ANH

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A

TOÁN

Nguyễn Trọng Nhân

Huỳnh Ngọc Quế

HOÁ

Phạm Thị Thảo Vy

ANH

Phạm Thị Thảo Vy

VĂN

Lê Bảo Khanh

11C

Nguyễn Đỗ Thanh Trúc

HOÁ

Trịnh Diêm Hiệp

ANH

Phùng Ngọc Minh Trúc

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A

TOÁN

Huỳnh Kim Ngân

Tạ Nam Phương

HOÁ

Nguyễn Đức Minh

VĂN

Trần Hoàng Dung

ANH

Lê Phạm Quỳnh Như

SINH

Lê Nguyễn Duy Quang

12C

TOÁN

Nguyễn Huỳnh Thái Huy

Quách Kim Phước

ANH

Trần Lê Ngọc Quỳnh

12A2

VĂN

Phạm Hoàng Vũ

12A3

VĂN

Nguyễn Linh Đan

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 2 năm học 2015 – 2016

Trung tâm Tam Khôi tuyên dương 33 gương mặt đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa học thứ 2 vừa qua. Bạn Đỗ Ngọc Linh tiếp tục giành 3 vị trí đầu bảng với 3 môn Toán, Hóa, Anh. Khóa này có thêm học sinh thứ 2 dẫn đầu ở 3 môn học trong năm học này là bạn Hồ Tịnh Vy. Bên cạnh đó là bạn Tiêu Tự Cường với vị trí thứ nhất ở hai môn Hóa và Văn. 

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các bạn. Chúc các bạn luôn học tập tốt trong các kỳ học tiếp theo.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Nguyễn Phương Quỳnh

VĂN

Nguyễn Phan Uyên Phương

ANH

Nguyễn Ngọc Bích An

9A2

TOÁN

Bùi Công Thành

9C

ANH

Lê Quốc Huy

9E

TOÁN

Lê Nguyễn Duy Khoa

ANH

Nguyễn Tài Đức

VĂN

Đặng Dương Tường Vi

9E2

TOÁN

Phạm Ngô Kim Phụng

Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A

TOÁN

Đỗ Ngọc Linh

Hồ Tịnh Vy

HÓA

Đỗ Ngọc Linh

ANH

Đỗ Ngọc Linh

VĂN

Nguyễn Thị Bảo Châu

10C

TOÁN

Khả Tuấn Khoa

Ngô Gia Hân

HÓA

Hồ Tịnh Vy

ANH

Hồ Tịnh Vy

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A

TOÁN

Nguyễn Trọng Nhân

Đoàn Hà Anh Thư

HOÁ

Phạm Thị Thảo Vy

ANH

Phạm Thị Thảo Vy

VĂN

Lê Bảo Khanh

11C

TOÁN

Nguyễn Đỗ Thanh Trúc

Đỗ Đặng Ái Phương

HOÁ

Dương Phùng Quốc Huy

ANH

Lý Hải My

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A

TOÁN

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạ Nam Phương

HOÁ

Tiêu Tự Cường

VĂN

Vũ Thị Thúy Hằng

ANH

Lê Phạm Quỳnh Như

SINH

Trương Thanh Lâm

12C

TOÁN

Lê Ngọc Nhi

Quách Kim Phước

ANH

Trần Lê Ngọc Quỳnh

12A2

VĂN

Dương Minh Kỳ

12A3

VĂN

Tiêu Tự Cường

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 1 năm học 2015 – 2016

Trung tâm Tam Khôi tuyên dương 36 bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ kiểm tra cuối khóa 1 vừa qua. Đặc biệt, bạn Đỗ Ngọc Linh (lớp 10A)  đã giành được vị trí đầu bảng của cả 3 môn: Toán, Hóa học và Tiếng anh. Còn bạn Trần Bảo Thịnh cũng dẫn đầu ở 2 môn Toán và Hóa học.

Chúc mừng các bạn học sinh và chúc bạn luôn học tốt trong thời gian tới.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Nguyễn Phương Quỳnh

VĂN

Trần Ngọc Bảo Trân

ANH

Nguyễn Ngọc Bích An

9A2

TOÁN

Bùi Công Thành

9C

ANH

Lê Quốc Huy

9E

TOÁN

Trương Bảo Phương

ANH

Trương Trí Nguyên

VĂN

Nguyễn Trần Kim Ánh

Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A

TOÁN

Đỗ Ngọc Linh

Nguyễn Thuyền Nhân

HÓA

Đỗ Ngọc Linh

ANH

Đỗ Ngọc Linh

VĂN

Trần Khang Thụy

10C

TOÁN

Khả Tuấn Khoa

Trần Bảo Thịnh

Trịnh Lý Đạt

HÓA

Trần Bảo Thịnh

ANH

Nguyễn Thị Hoàng Anh

 Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A

TOÁN

Hàng Mỹ Phụng

Nguyễn Minh Nhân

HOÁ

Huỳnh Ngọc Quế

Phạm Thị Thảo Vy

ANH

Nguyễn Hồng Nam Phương

VĂN

Lê Tuệ Mẫn

Quách Bảo Nhi

11C

TOÁN

Từ Nguyệt Mỹ

Trần Nghi Vy

HOÁ

Đỗ Đức Trí

ANH

Nguyễn Đỗ Thanh Trúc

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A

Nguyễn Huỳnh Thái Huy

HOÁ

Phạm Huỳnh Anh Tiến

SINH

 Dương Phùng Quốc Huy

VĂN

Trần Thị Kim Nghi

Nguyễn Lê Mai Vy

ANH

Lê Phạm Quỳnh Như

12C

TOÁN

Thi Ngọc Trúc

Quách Kim Phước

ANH

Lê Thị Bảo Trân

12A2

VĂN

Từ Tuyết Dung