29/04/2019

Phùng Thị Bích Vân

Cô Phượng dạy Anh vui tính lắm. Trong khi giảng bài, cô cho nhiều ví dụ hay, dễ hiểu.

PHÙNG THỊ BÍCH VÂN

HỌC SINH LỚP 9