28/04/2018

Phan Vịnh Nghi

Học ở Tam Khôi, em biết được rất nhiều kiến thức về kỹ năng sống, được tổ chức trò chơi để tìm hiểu bài học mới. Em được cải thiện hẳn về tiếng anh, kỹ năng đọc hiểu và học được những cách phát âm chuẩn hơn.

PHAN VỊNH NGHI

HỌC SINH LỚP 9