29/04/2019

Phạm Vũ Minh Anh

Em thích học cô Quế vì cô dạy nhiệt tình, tận tâm. Cô đã cung cấp đầy đủ kiến thức cho em.

PHẠM VŨ MINH ANH

HỌC SINH LỚP 10