27/04/2018

Nguyễn Khánh An

Đối với em Tam Khôi đã là căn nhà thứ ba tuyệt vời nhất với em rồi. 

— 

NGUYỄN KHÁNH AN

HỌC SINH LỚP 11