28/04/2018

Phạm Nguyễn Xuân Thủy

Em đặc biệt thích cô Hằng. Cô giảng bài dễ hiểu, dễ tiếp thu. Học với cô rất là vui, không chán hay buồn ngủ. Học cô giúp em cải thiện kết quả học tập bộ môn Văn, không những cải thiện về điểm số mà còn về khả năng làm bài nữa.

PHẠM NGUYỄN XUÂN THỦY

HỌC SINH LỚP 9