25/04/2018

Phạm Thị Mỹ Phượng

Môi trường học ở Tam Khôi linh động, có những hoạt động như trợ giảng, thi thử và kiểm tra cuối khóa khiến em có thể biết mình còn lỗ hổng kiến thức ở đâu. Bài tập của thầy cô thì đa dạng, tổng quát từ dễ đến khó. Em cảm thấy rất hay.

— 

PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG

HỌC SINH LỚP 12