27/04/2019

Phạm Thế Bảo

Cô Phượng (Hóa) dạy dễ hiểu, quan tâm tới học sinh và cũng rất thân thiện.

PHẠM THẾ BẢO

HỌC SINH LỚP 11