26/04/2018

Lê Minh Khôi

Những giờ học ở Tam Khôi rất tốt. Không khí buổi học luôn được thầy cô làm cho vui vẻ, không buồn chán. Thầy cô ở đây đã dạy cho em rất nhiều điều mới mà trước đây em chưa biết.

— 

LÊ MINH KHÔI

HỌC SINH LỚP 12