26/04/2018

Nguyễn Lễ Quốc Khánh

Em thích nhất là những buổi học kỹ năng sống. Học ở Tam Khôi giúp em có những kiến thức về đời sống và thông tin không kém phần quan trọng trong thực tế.

— 

NGUYỄN LỄ QUỐC KHÁNH

HỌC SINH LỚP 12