29/04/2019

Phạm Khánh Vy

Cô Quế hiền, dễ thương, nhiệt tình. Học ở Tam Khôi có máy lạnh khá mát, nhà vệ sinh thơm.

PHẠM KHÁNH VY

HỌC SINH LỚP 9