28/04/2018

Phạm Hà Minh Hạnh

Điều làm thích nhất ở Tam Khôi chính là sự chuyên nghiệp. Học ở đây giúp em nắm bắt, hiểu rõ bài học, cải thiện rõ kết quả học ở trường.

PHẠM HÀ MINH HẠNH

HỌC SINH LỚP 9