26/04/2019

Phạm Bảo Hân

Giáo viên Tam Khôi có kiến thức rất tốt, biết nhiều kiến thức nâng cao ngoài bài học mà trong trường em không được học.

PHẠM BẢO HÂN

HỌC SINH LỚP 12