28/04/2018

Trần Huỳnh Ân

Em thích sự tận tình chu đáo ở Tam Khôi. Học ở Tam Khôi có thể giúp em củng cố lại kiến thức cũ và tiếp thu thêm các kiến thức mới.

TRẦN HUỲNH ÂN

HỌC SINH LỚP 10