27/04/2019

Nguyễn Trang Xuân Quỳnh

Giảng viên luôn nhiệt tình và làm cho tiết học luôn thú vị. Nhờ vậy em luôn có tinh thần học cao nhất trong các buổi học.

NGUYỄN TRANG XUÂN QUỲNH

HỌC SINH LỚP 11