29/04/2019

Nguyễn Trần Quỳnh Hương

Cô Quế luôn giảng bài rất tận tâm. Cô sửa bài cho học sinh rất tỉ mỉ (từng trường hợp, từng lỗi sai).

NGUYỄN TRẦN QUỲNH HƯƠNG

HỌC SINH LỚP 9