27/04/2018

Nguyễn Trần Ngọc Anh

Em thích thầy Quốc Việt nhất vì thầy dạy rất vui, sôi nổi, dễ hiểu. Thầy cho em động lực cố gắng nhiều hơn, thầy biết rất nhiều điều trong cuộc sống. Em rất ngưỡng mộ thầy.

— 

NGUYỄN TRẦN NGỌC ANH

HỌC SINH LỚP 10