27/04/2019

Nguyễn Thúy Hiền

Thầy Vương giảng bài rất kỹ, bằng nhiều cách khác nhau để mỗi bạn đều có thể tiếp thu bài. Và thầy luôn trả lời em nếu em có bài tập cần hỏi riêng. Thầy cũng rất vui tính nữa.

NGUYỄN THÚY HIỀN

HỌC SINH LỚP 10