18/06/2020

Nguyễn Thúy Hiền

Em thích hoạt động trợ giảng và chuyên đề kỹ năng sống. Cả 2 hoạt động đều giúp em học hỏi được nhiều thứ, nhất là về các chuyên đề kỹ năng sống, thực hành khoa học.

NGUYỄN THÚY HIỀN

HỌC SINH LỚP 11