18/06/2020

Nguyễn Thúy Hiền

Tam Khôi giúp em hiểu thêm về bài học, bài tập kỹ càng hơn, khiến điểm số em cải thiện rất nhiều. Học ở Tam Khôi giúp em không quên bài, em biết tìm cách giải quyết bài và có năng lượng để học hơn.

NGUYỄN THÚY HIỀN

HỌC SINH LỚP 11