26/04/2019

Nguyễn Thị Thùy Dung

Thầy Vương (dạy Lý) vui vẻ, nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu, gần gũi thân thiện. Vì vậy mà em không ngại khi hỏi bài.

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

HỌC SINH LỚP 12