28/04/2018

Nguyễn Ngọc Vân

Em rất thích cô Mỹ Phượng dạy Văn vì khi cô giảng bài, cô giảng rất sâu, làm cho em có thể nắm bắt bài một cách tốt hơn.

NGUYỄN NGỌC VÂN

HỌC SINH LỚP 9