28/04/2018

Nguyễn Ngọc Vân

Em thích nhất là cách điểm danh học viên bằng thẻ ở Tam Khôi, rất hiện đại và hữu ích. Tam Khôi phát sổ liên lạc về giúp cho phụ huynh dễ dàng theo dõi việc học của con em mình hơn, giúp em ôn luyện thi tuyển sinh thật tốt.

NGUYỄN NGỌC VÂN

HỌC SINH LỚP 9