28/04/2018

Trần Quốc Thái

Được học trong môi trường tốt, mát mẻ là điều em thích nhất. Học ở Tam Khôi giúp em nâng cao kiến thức, giúp em xây dựng bài tốt hơn ở trường.

TRẦN QUỐC THÁI

HỌC SINH LỚP 9