29/04/2019

Nguyễn Thanh Trúc

Cô Hồng rất quan tâm học sinh. Cô hay hỏi chúng em những gì chúng em chưa hiểu và còn dành vài phút để ở lại cho chúng em hỏi bài.

NGUYỄN THANH TRÚC

HỌC SINH LỚP 12